Komórka prowadząca:  administracja –spec. ds.obsługi sekretarskiej i spraw osobowych
Podstawa prawna:  Podstawa prawna - -Dz. U. z 2006 r Nr 97 o narodowym zasobie archiwalnym
Opis: 

Archiwum zakładowe Miejskiej Galerii Sztuki zawiera:
- dokumentację wystaw
- dokumentację księgową
- dokumentację techniczną budynku
- publikacje Miejskiej Galerii Sztuki (katalogi, albumy, książki, foldery)

Udostępnianie:  do użytku wewnętrznego Dla podmiotów zewnętrznych - na pisemny wniosek do dyrektora galerii