Kontrole

Kontrole

ocena stanu sanitarnego obiektu /2020-01-17/

Rodzaj kontroli: zewnętrznaTermin kontroli: 2020-01-17Przedmiot kontroli: ocena stanu sanitarnego obiektuPodmiot kontrolujący:  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie [...]

kontrola problemowa gospodarki finansowej /2019-12-19/

Rodzaj kontroli: zewnętrznaTermin kontroli: 2019-12-19 do 2020-01-15Przedmiot kontroli: kontrola problemowa gospodarki finansowej MGSPodmiot kontrolujący:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach [...]

kontrola z Wydziału Kultury Promocji i Sportu /2019-05-29/

Rodzaj kontroli: zewnętrznaTermin kontroli: 2019-05-29Przedmiot kontroli: wdrażanie zapisów Regulaminu Organizacyjnego MGS oraz wybranych zagadnień funkcjonowania kontroli zarządczejPodmiot kontrolujący:  Prezydent Miasta Częstochowy [...]

ocena stanu sanitarnego obiektu /2019-01-30/

Rodzaj kontroli: zewnętrznaTermin kontroli: 2019-01-30Przedmiot kontroli: ocena stanu sanitarnego obiektuPodmiot kontrolujący:  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w CZęstochowie [...]

kontrola archiwum zakładowego MGS /2018-11-14/

Rodzaj kontroli: zewnętrznaTermin kontroli: 2018-11-14Przedmiot kontroli: kontrola w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnymPodmiot kontrolujący:  Dyrektor Archiwum Państwowego w Częstochowie [...]

ocena stanu sanitarnego obiektu /2017-01-24/

Rodzaj kontroli: zewnętrznaTermin kontroli: 2017-01-24Przedmiot kontroli: ocena stanu sanitarnego obiektuPodmiot kontrolujący:  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie [...]

kontrola działalności statutowej MGS /2016-11-18/

Rodzaj kontroli: zewnętrznaTermin kontroli: 2016-11-18Przedmiot kontroli: kontrola z Wydziału Kultury, Promocji i SportuPodmiot kontrolujący:  Prezydent Miasta Częstochowy [...]

kontrola płatników składek ZUS /2016-05-04/

Rodzaj kontrolizewnętrznaTermin kontroli2016-05-04Podmiot kontrolującyZakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek [...]

kontrola archiwum zakładowego MGS /2015-10-30/

Rodzaj kontrolizewnętrznaTermin kontroli2015-10-30Przedmiot kontrolikontrola archiwum zakładowego MGSPodmiot kontrolującyArchiwum Państwowe w Częstochowie [...]

kontrola prawidłowości załatwiania skarg i wniosków w MGS /2014-12-03/

Rodzaj kontrolizewnętrznaTermin kontroli2014-12-03Przedmiot kontrolikontrola prawidłowości przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w MGSPodmiot kontrolującyPrezydent Miasta Częstochowa [...]

kontrola prawidłowości rozliczenia dotacji PISF /2014-04-10/

Rodzaj kontrolizewnętrznaTermin kontroli2014-04-10Przedmiot kontrolikontrola prawidłowości rozliczenia dotacji PISFPodmiot kontrolującyPolski Instytut Sztuki Filmowej w Warszawie [...]

kontrola kompleksowa /2013-10-23 do 11-29/

kontrola kompleksowa /2013-10-22/2013-11-29 Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2013-10-22/2013-11-29 Przedmiot kontroli kontrola [...]

kontrola agendy ubezpieczeniowej /2005-01-28/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2005-01-28 Przedmiot kontroli kontrola agendy ubezpieczeniowej Podmiot kontrolujący Oddział ZUS w Częstochowie [...]

kontrola stanu sanitariatów /2005-06-14/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2005-06-14 Przedmiot kontroli kontrola stanu sanitariatów Podmiot kontrolujący Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna [...]

kontrola z zakresu przestrzegania prawa pracy /2009-02-11/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2009-02-11 Przedmiot kontroli kontrola z zakresu przestrzegania prawa pracy Podmiot kontrolujący Okręgowa Inspekcja Pracy [...]

kontrola kompleksowa nadzorowa /2013-10-01/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2013-10-01 Przedmiot kontroli kontrola kompleksowa nadzorowa Podmiot kontrolujący Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna [...]

kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu /2012-10-18/

Termin kontroli 2012-10-18 Przedmiot kontroli kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu Podmiot kontrolujący Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna [...]

kontrola z zakresu przestrzegania przepisów prawa pracy /2012-04-05/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2012-04-05 Przedmiot kontroli kontrola z zakresu przestrzegania przepisów prawa pracy Podmiot kontrolujący Państwowa Inspekcja Pracy [...]

kontrola z zakresu przestrzegania przepisów prawa pracy /2012-03-16/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2012-03-16 Przedmiot kontroli kontrola z zakresu przestrzegania przepisów prawa pracy Podmiot kontrolujący Państwowa Inspekcja Pracy [...]

kontrola archiwum zakładowego /2012-03-23/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2012-03-23 Przedmiot kontroli kontrola archiwum zakładowego Podmiot kontrolujący Archiwum Państwowe w Częstochowie [...]

kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu /2010-12-13/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2010-12-13 Przedmiot kontroli kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu Podmiot kontrolujący Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna [...]

kontrola legalności publicznego odtwarzania artystycznych wykonań /2011-10-11/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2011-10-11 Przedmiot kontroli kontrola legalności publicznego odtwarzania artystycznych wykonań Podmiot kontrolujący STOART [...]

kontrola prawidłowości wykorzystania środków finansowych przy realizacji projektu VII Triennale Sztuki Sacrum /2011-06-03/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2011-06-03 Przedmiot kontroli kontrola prawidłowości wykorzystania środków finansowych przy realizacji projektu VII Triennale Sztuki Sacrum Podmiot kontrolujący Marszałek woj. [...]

kontrola agendy ubezpieczeniowej /2011-06-13/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2011-06-13 Przedmiot kontroli kontrola agendy ubezpieczeniowej Podmiot kontrolujący Oddział ZUS w Częstochowie [...]

ocena stanu sanitarnego obiektu /2010-12-22/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2010-12-22 Przedmiot kontroli ocena stanu sanitarnego obiektu Podmiot kontrolujący Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna [...]

kontrola działalności z zakresu edukacji filmowej /2010-10-21/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2010-10-21 Przedmiot kontroli kontrola działalności z zakresu edukacji filmowej Podmiot kontrolujący Prezydent Miasta Częstochowy [...]

wybrane zagadnienia z działalności statutowej MGS /2010-10-21/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2010-10-21 Przedmiot kontroli wybrane zagadnienia z działalności statutowej MGS Podmiot kontrolujący Prezydent Miasta Częstochowy [...]

kontrola z zakresu przestrzegania prawa pracy /2010-09-06/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2010-09-06 Przedmiot kontroli kontrola z zakresu przestrzegania prawa pracy Podmiot kontrolujący Państwowa Inspekcja Pracy [...]

kontrola z zakresu przestrzegania prawa pracy /2009-03-24/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2009-03-24 Przedmiot kontroli kontrola z zakresu przestrzegania prawa pracy Podmiot kontrolujący Państwowa Inspekcja Pracy [...]

kontrola z zakresu przestrzegania przepisów prawa pracy /2010-02-16/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2010-02-16 Przedmiot kontroli kontrola z zakresu przestrzegania przepisów prawa pracy Podmiot kontrolujący Państwowa Inpekcja Pracy [...]

kontrola z zakresu przestrzegania przepisów prawa pracy /2009-11-26/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2009-11-26 Przedmiot kontroli kontrola z zakresu przestrzegania przepisów prawa pracy Podmiot kontrolujący Państwowa Inspekcja Pracy [...]

kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu /2009-11-19/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2009-11-19 Przedmiot kontroli kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu Podmiot kontrolujący Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna [...]

kontrola ogólna archiwum zakładowego /2009-10-30/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2009-10-30 Przedmiot kontroli kontrola ogólna archiwum zakładowego Podmiot kontrolujący Archiwum Państwowe w Częstochowie [...]

kontrola 5% wydatków /2009-03-30/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2009-03-30 Przedmiot kontroli kontrola 5% wydatków Podmiot kontrolujący Prezydent Miasta Częstochowy [...]

kontrola z zakresu przestrzegania prawa pracy /2009-01-20/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2009-01-20 Przedmiot kontroli kontrola z zakresu przestrzegania prawa pracy Podmiot kontrolujący Państwowa Inspekcja Pracy [...]

ocena stanu sanitarnego obiektu /2008-02-04/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2008-02-04 Przedmiot kontroli ocena stanu sanitarnego obiektu Podmiot kontrolujący Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny [...]

prawidłowość rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług za m-c 02/2007 /2007-06-20/

Termin kontroli 2007-06-20 Przedmiot kontroli prawidłowość rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług za m-c 02/2007 Podmiot kontrolujący I Urząd Skarbowy w Częstochowie [...]

ocena stanu sanitarnego obiektu /2007-03-09/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2007-03-09 Przedmiot kontroli ocena stanu sanitarnego obiektu Podmiot kontrolujący Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna [...]

kontrola archiwum zakładowego MGS w Częstochowie /2006-10-20/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2006-10-20 Przedmiot kontroli kontrola archiwum zakładowego MGS w Częstochowie Podmiot kontrolujący Archiwum Państwowe w Częstochowie [...]

ocena stanu sanitarnego sali kinowej, sal wystawowych, sanitariatów /2006-03-23/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2006-03-23 Przedmiot kontroli ocena stanu sanitarnego sali kinowej, sal wystawowych, sanitariatów Podmiot kontrolujący Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna [...]

kontrola z zakresu ochrony przeciwpożarowej /2005-03-01/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2005-03-01 Przedmiot kontroli kontrola z zakresu ochrony przeciwpożarowej Podmiot kontrolujący Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej [...]

kontrola dot. oceny realizacji wydanych decyzji PIP /2004-12-22/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2004-12-22 Przedmiot kontroli kontrola dot. oceny realizacji wydanych decyzji PIP Podmiot kontrolujący Państwowa Inspekcja Pracy [...]

kontrola z przestrzegania przepisów prawa pracy /2004-03-05/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2004-03-05 Przedmiot kontroli kontrola z przestrzegania przepisów prawa pracy Podmiot kontrolujący Państwowa Inspekcja Pracy [...]

bieżąca kontrola sanitarna obiektu /2004-01-26/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2004-01-26 Przedmiot kontroli bieżąca kontrola sanitarna obiektu Podmiot kontrolujący Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny [...]

kontrola wydatków 2003 /2003-10-08/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2003-10-08 Przedmiot kontroli kontrola wydatków 2003 Podmiot kontrolujący Prezydent Miasta Częstochowy [...]

kontrola z zakresu ochrony przeciwpożarowej /2003-01-15/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2003-01-15 Przedmiot kontroli kontrola z zakresu ochrony przeciwpożarowej Podmiot kontrolujący Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie [...]

kontrola stanu sanitarnego kina /1998-01-12/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 1998-01-12 Przedmiot kontroli kontrola stanu sanitarnego kina Podmiot kontrolujący Terenowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna [...]

kontrola wycinkowa w zakresie edukacji filmowej /1996-12-18/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 1996-12-18 Przedmiot kontroli kontrola wycinkowa w zakresie edukacji filmowej Podmiot kontrolujący Urząd MMiasta Częstochowy [...]

kontrola bieżąca czystości i porządku /1996-10-16/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 1996-10-16 Przedmiot kontroli kontrola bieżąca czystości i porządku Podmiot kontrolujący Urząd MIasta Częstochowy [...]

kontrola agendy ubezpieczeniowej /1996-01-19/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 1996-01-19 Przedmiot kontroli kontrola agendy ubezpieczeniowej Podmiot kontrolujący Oddział ZUS w częstochowie [...]

kontrola stanu sanitarno-higienicznego /1995-11-15/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 1995-11-15 Przedmiot kontroli kontrola stanu sanitarno-higienicznego Podmiot kontrolujący Terenowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna I [...]

kontrola problemowa /1995-06-06/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 1995-06-06 Przedmiot kontroli kontrola problemowa Podmiot kontrolujący Urząd Miasta Częstochowy [...]

kontrola dot. przestrzegania przepisów pracy /1995-06-01/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 1995-06-01 Przedmiot kontroli kontrola dot. przestrzegania przepisów pracy Podmiot kontrolujący Państwowa Inspekcja Pracy [...]

kontrola podatkowa /1995-03-14/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 1995-03-14 Przedmiot kontroli kontrola podatkowa Podmiot kontrolujący Urząd Kontroli Skarbowej [...]

kontrola przeciwpożarowa /1994-12-09/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 1994-12-09 Przedmiot kontroli kontrola przeciwpożarowa Podmiot kontrolujący Urząd Miasta Częstochowy [...]

kontrola stanu sanitarno - higienicznego /1994-06-07/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 1994-06-07 Przedmiot kontroli kontrola stanu sanitarno - higienicznego Podmiot kontrolujący Terenowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna [...]

kontrola stanu sanitarno - higienicznego /1994-02-11/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 1994-02-11 Przedmiot kontroli kontrola stanu sanitarno - higienicznego Podmiot kontrolujący Terenowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna I [...]

metryczka