Status prawny

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną pod nr 1 do Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Częstochowa.
Data wpisu do rejestru oraz kolejnych wpisów: 9/09/1994, 18/03/2014.

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.Nr 110, poz. 721 z 1997 r., z późn. zmianami) oraz postanowień statutu nadanego Uchwałą nr 577/XXXI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 stycznia 2013 roku.

metryczka


Wytworzył: Czesław Tarczyński (19 grudnia 1994)
Opublikował: Joanna Matyja (4 czerwca 2008, 13:37:37)

Ostatnia zmiana: Joanna Matyja (9 czerwca 2015, 13:58:58)
Zmieniono: aktualizacja danych rejestrowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2304