Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 102)

Program

ogłoszenie o lockdownie


Data: 2020-12-04 14:31:00
Autor: Joanna Matyja

Data: 2020-09-30 11:05:08
Autor: Joanna Matyja

Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej MGS

dodano załącznik - plan działania na rzecz poprawy dostępności


Data: 2020-09-30 10:55:28
Autor: Joanna Matyja

Data: 2020-09-17 14:41:18
Autor: Joanna Matyja

Majątek

dodano informację o majątku w 2019


Data: 2020-08-26 12:33:15
Autor: Joanna Matyja

Budżet

dodano informacje budżetowe na rok 2020


Data: 2020-08-26 12:31:00
Autor: Joanna Matyja

Data: 2020-08-21 11:34:45
Autor: Joanna Matyja

ocena stanu sanitarnego obiektu /2017-01-24/

korekta nazwy podmiotu kontrolującego


Data: 2020-08-21 11:26:54
Autor: Joanna Matyja

Data: 2020-08-21 11:21:06
Autor: Joanna Matyja

Data: 2020-08-21 11:20:28
Autor: Joanna Matyja

Data: 2020-08-21 11:19:43
Autor: Joanna Matyja

Data: 2020-08-21 11:18:56
Autor: Joanna Matyja

Data: 2020-08-21 11:18:14
Autor: Joanna Matyja

Data: 2020-08-21 11:17:24
Autor: Joanna Matyja

Struktura organizacyjna

zmiana w składzie osobowym MGS


Data: 2020-08-20 09:51:45
Autor: Joanna Matyja

Program

aktualizacja programu wystaw MGS


Data: 2020-08-20 09:48:33
Autor: Joanna Matyja

informacja o inspektorze danych osobowych

aktualizacja adresu kontaktowego


Data: 2020-08-20 09:39:26
Autor: Joanna Matyja

Struktura organizacyjna

zmiana osoby na stanowisku sekretariat


Data: 2020-01-07 13:29:39
Autor: Joanna Matyja

Program

aktualizacja programu wystaw


Data: 2019-12-31 11:03:55
Autor: Joanna Matyja

Rada Artystyczno - Programowa

zmiana składu Rady Programowej


Data: 2019-11-27 12:23:41
Autor: Joanna Matyja
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 102)