Przetargi unieważnione z 2016 roku

Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (1)  |  Przetargi unieważnione (1)

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

roboty budowlane: Rozbudowa i modernizacja systemu klimatyzacji i wentylacji kina Ośrodka Kultury Filmowej Iluzja w Częstochowie

zamawiający: Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 64727-2016
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 15 czerwca 2016  09:00
przyczyna unieważnienia: złożenie ofert po terminie 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)